View in p3d.in
Wieldządz, stanowisko 1. Średniowieczny klucz do kłódki.