View in p3d.in
Wczesnośredniowieczne wiaderko z materiału organicznego z obręczami żelaznymi